НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4541468 Картинка 3370251 Картинка 3811565 Картинка 2982813 Картинка 2322421 Картинка 3311862 Картинка 4614311 Картинка 3987189 Картинка 870077 Картинка 11007918

Очакваме вашите статии за втори том на Годишника на НСА „Васил Левски“

Уважаеми колеги,

Очакваме вашите статии за втори том на Годишника на НСА „Васил Левски“ в областта на спорта, физическото възпитание и кинезитерапията. В този брой на годишника ще бъдат публикувани и текстове от катедрени научни конференции. 

Предоставяме изискванията за публикуване и очакваме да ни изпратите статиите си в срок до 15 ноември 2020 (за втори том)

Електронната поща за кореспонденция и изпращане на текстовете е: godishnik.nsa@gmail.com

 

Проф. Татяна Янчева, ДН

Зам.-Ректор по Научна и международна дейност

Изисквания за годишник НСА

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share