НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 361293 Картинка 1425551 Картинка 9285417 Картинка 8534836 Картинка 10444639 Картинка 7599763 Картинка 5162215 Картинка 9959995 Картинка 5231330 Картинка 3743467

Важно за студентите от факултет „Педагогика“

Уважаеми колеги,

Във връзка с епидемичната обстановка и рисковете, свързани с нея, Министерство на образованието и науката ще създаде резерв от учители по физическо възпитание и спорт, които при необходимост да се включат в образователния процес през настоящата учебна година.

Студентите от ОКС „Бакалавър“ III и IV курс от факултет „Педагогика“ и студентите в ОКС „Магистър“ специалност „Физическо възпитание и спорт“, които желаят да се включат, трябва да направят регистрация на адрес https://trademarket.mon.bg/login/student .

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share