НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4420504 Картинка 11816296 Картинка 3167006 Картинка 9097365 Картинка 4286374 Картинка 4514401 Картинка 7734192 Картинка 270759 Картинка 1875238 Картинка 9838208

Важно за студентите от факултет „Педагогика“

Уважаеми колеги,

Във връзка с епидемичната обстановка и рисковете, свързани с нея, Министерство на образованието и науката ще създаде резерв от учители по физическо възпитание и спорт, които при необходимост да се включат в образователния процес през настоящата учебна година.

Студентите от ОКС „Бакалавър“ III и IV курс от факултет „Педагогика“ и студентите в ОКС „Магистър“ специалност „Физическо възпитание и спорт“, които желаят да се включат, трябва да направят регистрация на адрес https://trademarket.mon.bg/login/student .

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share