Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"
 артинка 11926173  артинка 10060667  артинка 2868921  артинка 150678  артинка 3626049  артинка 1176496  артинка 8811974  артинка 5161852  артинка 6724135  артинка 7538914

¬ј∆Ќќ «ј  јЌƒ»ƒј“-—“”ƒ≈Ќ“»“≈!

”важаеми кандидат-студенти,

≈пидемичната обстановка в Ѕългари€, във връзка със забол€ването COVID-19 и об€веното от Ќародното събрание извънредно положение в страната, налагат промени в кандидатстудентската кампани€ в Ќационална спортна академи€ Д¬асил ЋевскиУ. “ези промени ще бъдат публикувани на сайта на јкадеми€та в срок до 8.05.2020 г. и ще включват следните основни направлени€:

1.      ѕромени в сроковете за подаване на документите за кандидатстване.

2.      ѕромени в кандидатстудентските документи.

3.      ѕромени в начина за подаване на кандидатстудентските документи.

4.      ѕремахване на практическите изпити.

5.      ѕромени в образуването на състезателни€ бал.

6.      ‘ормиране на оценка по вид спорт при кандидатстване за специалност Д—портУ (професионална квалификаци€ Д“реньор по вид спортУ) на базата на предходните спортни постижени€ на кандидат-студента. ќценката ще бъде поставена от назначените изпитни комисии по вид спорт, в зависимост от декларираните от кандидата спортни постижени€.

— предсто€щите промени Ќационална спортна академи€ Д¬асил ЋевскиУ се стреми да облекчи максимално ¬ашето кандидатстване и да създаде обективни и надеждни критерии за ¬ашето класиране.

    ¬сички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share