НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11516295 Картинка 7600292 Картинка 10631209 Картинка 6604540 Картинка 11843913 Картинка 1884705 Картинка 1801974 Картинка 6443189 Картинка 1749447 Картинка 11087453

Тримесечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 3-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №1/2019 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 17.01.2020 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат в събота и неделя.

            За допълнителна информация и записване – телефон: 02/40 14 238 – ЦСДК.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share