НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 925024 Картинка 4158952 Картинка 3480619 Картинка 11765060 Картинка 7053950 Картинка 2447903 Картинка 11338035 Картинка 6974821 Картинка 9875261 Картинка 9270017

Защита на дисертация - Христо Димитров

Публикувано на 31 август 2016

На 14.09.2016 г. (сряда) от 15.30 ч. в зала А3 на НСА „Васил Левски” – Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ на тема „Кинезитерапия при импийджмънт синдром в областта на раменната става” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)”, професионално направление 7.4 Обществено здраве.

Научен ръководител: Доц. Румяна Георгиева Ташева, доктор

Рецензенти: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Доц. д-р Владимир Любенов Русимов, доктор

 

Председател на научното жури: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

2. Проф. Николай Емилов Попов, ДН

Резервен член: Доц. Любомира Саздова, доктор

 

Външни членове:

1. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, доктор

2. Доц. д-р Владимир Любенов Русимов, доктор

3. Доц. Любомир Борисов Спасов, доктор

Резервен член: Доц. Стефан Недков Янев, доктор

Технически секретар: Биляна Вихренова Заров

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 


 
Facebook Twitter Share