НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7215177 Картинка 10850411 Картинка 2630059 Картинка 4862934 Картинка 5348023 Картинка 1338215 Картинка 5610022 Картинка 3157614 Картинка 785781 Картинка 9109845

Защита на дисертация - Христо Димитров

На 14.09.2016 г. (сряда) от 15.30 ч. в зала А3 на НСА „Васил Левски” – Студентски град, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ на тема „Кинезитерапия при импийджмънт синдром в областта на раменната става” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)”, професионално направление 7.4 Обществено здраве.

Научен ръководител: Доц. Румяна Георгиева Ташева, доктор

Рецензенти: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Доц. д-р Владимир Любенов Русимов, доктор

 

Председател на научното жури: Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

Научно жури:

Вътрешни членове:

1. Проф. Евгения Борисова Димитрова, ДН

2. Проф. Николай Емилов Попов, ДН

Резервен член: Доц. Любомира Саздова, доктор

 

Външни членове:

1. Проф. д-р Любен Димитров Стоков, доктор

2. Доц. д-р Владимир Любенов Русимов, доктор

3. Доц. Любомир Борисов Спасов, доктор

Резервен член: Доц. Стефан Недков Янев, доктор

Технически секретар: Биляна Вихренова Заров

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share