НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9701237 Картинка 3107487 Картинка 8744765 Картинка 6217752 Картинка 3960013 Картинка 10242238 Картинка 2867478 Картинка 4779939 Картинка 10572194 Картинка 1253272

Сектор СМС (Статистически методи в спорта)

Ръководител сектор - Проф. ДН Рени Дамянова

Преподаватели- Доц. Михаил Кончев, доктор ; Ас. Силвия Шандуркова, доктор ; Ас. Силвия Синигерова
Хонорувани преподаватели- Проф. Рени Дамянова, ДН ; Доц. Лиляна Петкова, доктор

Учебна документация на сектор Статистика

 

 

Документи
 
??????? ??? Facebook Twitter Share