НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10897384 Картинка 10911867 Картинка 8560450 Картинка 7477172 Картинка 3631505 Картинка 5056999 Картинка 11011391 Картинка 4191870 Картинка 8843271 Картинка 10879343

Сектор Хандбал

Ръководител сектор - Доц. доктор Илия Върбанов

Преподаватели- Доц. Емил Аврамов, доктор ; Доц. Илия Върбанов, доктор ; Гл. ас. Милена Аврамова, доктор ; Гл. ас. Сашо Чанев, доктор

Изтъкнати треньори Научни трудове Учебници и ръководства по хандбал Хандбален клуб НСА Помощни материли за студентите Научни и образователни проекти

ИЗТЪКНАТИ ТРЕНЬОРИ

1. Доц. Никола Кръстев, ЗДФ е роден на 13.12.1930 г. в гр. София. Има сестра и два брата. Родителите му почиват рано (баща 1946 г. и майка 1973 г.)

Завършва средното си образование в Търговската гимназия в София през 1949 г., а висшето през 1953 г. ВИФ “Г. Димитров“ с отлична диплома. Веднага постъпва на работа в школата на МВР за подготовка на кадри в Симеоново, като преподавател по физическа подготовка.

От 1.XII.1954 г., след конкурс започва да работи като асистент по футбол в Катедра „Спортни игри” при ВИФ “Г. Димитров“. До 1960 г. е преподавател по футбол, а след това по хандбал. Изпълнявал е длъжността Зам. зав. катедра 7 години.

В периода от 06.01.1976 г. до 30.10.1989 г. е бил ръководител на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал”. От 1987 г. е избран за Декан на УФ редовно и задочно обучение. Като такъв ръководи Фак. Съвет и участва в почти ежеседмичните заседания на Ректорския съвет. Член е на Научния съвет при Института (13 г.) и негов Научен секретар 1979 – 1983 г.

Под неговото ръководство са подготвени и дипломирани над 250 студента със специалност „хандбал“. Осъществява научното ръководство на 20 дипломи и над 100 курсови работи.

От 1994 до 2004 г. изнася лекционен курс по хандбал на студентите от специалност „Училищно физическо възпитание“ към педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Ръководител и преподавател е в единствения проведен 18 месечен курс на СДК по хандбал за треньори със средно образование. Постоянен лектор е в множество курсове за инструктори, треньори и съдии по хандбал, провеждани от БФХ.

Работи като член на Бюрото на БФХ 47 години (два мандата е бил Зам. президент), а 45 години е бил Председател на Треньорски съвет към федерацията понастоящем Треньорско-методическа комисия - ТМК. Председател е на Контролния Съвет на БФХ пет години.

През 1963 и 1964 г. е треньор на мъжкия национален отбор, а в периода 1962-1969 г. на женския национален отбор по хандбал на България. В периода 1960-1970 е ръководил женския отбор. Като треньор на мъжкия отбор на ВИФ има две шампионски титли 1961 и 1962 г. и като треньор на женския хандбален отбор на института, който е бил постоянен шампион в републиканското и общостудентското първенства. Възпитал е 30 майстори и 24 кандидат майстори на спорта.

Доц. Никола Кръстев има значителен принос в научно-теоретическото разработване на редица проблеми в хандбалната игра. Написва 70 научно-методически публикации и научно-приложни разработки.

Доц. Никола Кръстев е бил винаги обществено ангажирана личност: Секретар на Вузовския комитет на ДКМС: Партиен секретар на ВИФ (1972- 1980 г.); Председател е на Спортния клуб при института (1976 - 1980 г.); член на бюрото на БФ „Футбол“ (1975 — 1977 г.) и Председател на ТС към ОС на БСФС. Като пенсионер през 2013 г. инициира учредяване на първия в страната хандбален клуб „Ветерани“ гр. София.

Носител е на орден „Кирил и Методий“ III степен. Удостоен е със званието „Заслужил деятел на физкултурата“, „Отличник на МНП“ и на „БСФС“. Награден е с юбилеен медал по случай 50 години от социалистическата революция в България. През 1977 г. получава медал от БОК. Има многократни отличия от ВИФ и НСА, както и от БФХ във връзка с негови юбилейни годишнини и много други по различни поводи.

2. Главен асистент Александър Върбанов, ЗТ, ЗДФ, роден на 5 октомври 1931 г. във Видин.

Постъпва на работа през 1962 г. след спечелване на конкурс. Уволнява се през 1991 г. Той е първият хандбален треньор, който работи 4 години в Кувейт (1975-1979).

В учебната работа проявява взискателност и умение да контактува със студентите, които го уважават и обичат.

Негово характерно хоби е учебно-тренировъчната работа с мъжкия отбор по хандбал на ВИФ, с който постига забележителни успехи в периода 1963 – 1988 г. – завоюва 8 шампионски титли, а неговия отбор е 5 пъти носител на Купа България.

Като треньор полага много усилия за учебната успеваемост на своите състезатели, дори понякога се престарава.

Пословичен е с желанието си да осигури образцова екипировка и условия за подготовка на отбора. Пословичен е примерът с купуването на пълна ски екипировка на отбора за зимна подготовка в лагера на Рилския манастир.

Второто му хоби беше хандбалното съдийство. През 1965 г. той става един от първите трима международни български съдии. Ръководеше срещите в първенствата на България във всички възрастови групи. Както треньорите, така и състезателите го уважаваха и имаха респект към него.

Александър Върбанов беше трудолюбив, дисциплиниран и взискателен и самовзискателен педагог. Беше честен, откровен и понякога прекаляваше със своята прямота.

Липсваше му афинитет към НИР, но винаги е правил подробни записи и таблици на наблюдаваните мачове и първенства с оглед написването на научни статии.

Характерно за АВ беше неговото непринудено държане, което му даваше право да бъде добър събеседник и компаньон. Това той го умееше отлично, тъй като беше добър акордеонист и прекрасно пееше. В негово присъствие нямаше скука и затова беше уважаван не само от колегите си, но и от своите приятели.

Удостоен е със званията „Заслужил треньор“ и „Заслужил деятел на физкултурата“.

3. Доц. Тотю Вълчев, доктор, мс и кпн Роден 1941 г. в Ямбол.

Тотю Вълчев беше дългогодишен Зав. сектор „хандбал“, а в периодите 1989-1993 г. и 1995-2001 г. Ръководител на Катедрата.

Отличителните му черти бяха: здрав разум, балансиран характер, трудолюбие и задълбоченост. Имаше равностойно отношение към учебната и научна работа. Притежаваше акуратност и себеотдаване във всяко начинание. Най-характерната черта в него беше пословичната принципност и амбицията за реализиране на поставените цели, които при него бяха винаги степенувани по важност. В отношенията си с колегите в Института и треньорите от страната беше много етичен, поради което се радваше на тяхното уважение.

Поради посочените качества, Тотю Вълчев успешно се справяше с управленските задачи като Завеждащ сектор и Ръководител на Катедрата.

Неговите професионални умения и знания бяха причина той да бъде избран за треньор на женския национален отбор, с която длъжност Вълчев успешно се справи в продължение на 10 години. Можем само да съжаляваме, че твърде рано ни напусна.

4. Главен асистент Иван Киров, мс. Роден 1943 г. в Бургас.

Приет е за асистент след конкурс 1974 г. Почива през 1996 г.

Без съмнение може да се каже, че животът му от юношеските години е тясно свързан с хандбала. От 1959 г. до 1966 г. последователно е състезател по хандбал в Бургас, а по-късно в ЦСКА.

В своята преподавателска дейност той даваше приоритет на учебно-възпитателната работа със студентите и спортно-тренировъчната работа с отборите по хандбал. От самото начало като асистент в Института до неговата кончина работеше в екипа на Л. Терзийски с НО – жени, който се класира 10 на СП в Корея.

Сериозното му отношение към учебните занятия и широки познания и умения в хандбала го изявиха като образцов преподавател, който се радваше на уважението и почитанието на студентите.

В известен период от своята кариера той беше треньор в Кувейт.

Въпреки недолюбването на НИР в последните години от своя живот Киров сериозно се зае с експериментална работа по дисертацията си, но времето не му стигна.

5. Проф. Иван Йотов, доктор

Завършва ВИФ „Г. Димитров“ през 1979г. със специалности учител по физическо възпитание и треньор по хандбал. През 1984г. завършва две-годишна висша специализация към ВИФ „Г. Димитров“ „Организация и усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание в учебните заведения“ и защитава дипломна работа с отличен успех.

Преподавател в Национална спорта академия „Васил Левски“ след конкурс през 1984г.

1998г.- избран за ръководител сектор Хандбал

1997г.-Защитава дисертация на тема “Контрол върху скоростно-силовите качества като фактори на хвърлянето в хандбалната игра“ и получава научното звание Доктор.

2000г. след конкурс получава научното звание Доцент.

2012г. след конкурс получава научното звание Професор.

2004/5- Вицепрезидент на Българската федерация по хандбал и председател на ТМК.

2011/12-Вицепрезидент на Българската федерация по хандбал и председател на ТМК.

Съвместява редица години треньорска дейност в НСА „Васил Левски“ и националните отбори по хандбал девойки, младежи, мъже и жени.

1984г.- Второ място на балканиада в Румъния-национален отбор девойки 20 г.

1992-1996г. Трето място на балканиада в Румъния и Турция национален отбор младежи до 20 г.

2002-2005г.- Второ място за Купа „България “ А „РХГ“ мъже

1985-2004г.- Първо място за мъже и жени Национална студентска група

1994г.- Първо място за Купа България жени “А РХГ”

2003г.- Трофей Македония второ място национален отбор жени.

Научните интереси на проф.Йотов са посветени на теорията и методиката на хандбала,кибернетичния модел на формиране на двигателния навик, биомеханиката на стрелбата и управлението на скоростно-силовата подготовка на хандбалиста.


6. Доц. Илия Върбанов, доктор, МС. Роден на 25 юли 1958 г. в гр. София. През 1984г. завършва ВИФ „Г. Димитров“ с квалификации – Учител по физическо възпитание и Треньор по хандбал.

През 1992 г. чрез конкурс постъпва в НСА „В. Левски“ на длъжност „Асистент” по хандбал към катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“. През 1996 г. е повишен в „Старши асистент”, а от 2001 г. е „Главен асистент”.

През 2013 год. Ил. Върбанов успешно защитава дисертационна работа на тема: „Развитие на тактическото мислене чрез моделиране на игрови ситуации в хандбала“ и му е присъдена научната степен „Доктор“.

Научните му интереси са насочени главно към тактическата и психологическата подготовка в хандбалната игра.

Приоритетна тематика в научната област е проблемът за ситуационната игрова подготовка. В този аспект със значим принос е неговата интерпретация и разработка на антиципацията (предугаждането) в екстремните игрови ситуации на мисловно-двигателните действия – респективно противодействията при двуборствата. Към резултатите от проведените изследвания е проявен силен международен интерес, който довежда до публикация в авторитетното американско списание International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 3, 27 – 34. Doi: 10.13189/saj.2015.030301, USA.

Като преподавател провежда учебни занятия със студенти в първа и втора степен (методика на преподаване) на обучение по хандбал. Изнася лекции и води упражнения със специалисти по хандбал, със студенти от ТФ и УФ. Водещ е на спортно усъвършенстване със студенти специалисти I – IV курс и чуждестранни студенти по програма „ЕРАЗЪМ“.

Като състезател по хандбал има много отличия: бил е републикански шампион за пионери, юнoши младша и старша възраст с отбора на ЦСКА и за мъже – 1977 и 1978 г.; с отбора на ВИФ е републикански шампион (1980, 1982), носител на Купа България (1980, 1982) и Купа БФХ (1984, 1985). В продължение на 12 години е национален състезател (мъже) и като такъв участва в Световни първенства във Франция (1981), Белгия (1982) и Италия (1987). От 1987 г. се състезава за ХК Порто (Португалия). През 1982 г. му е присъдено званието „Майстор на спорта“.

В периода 1996-1999 г. е работил като треньор на мъжки отбори в Тунис и Кувейт, а по-късно (2003-2009) подготвя клубни отбори в мъжкия профил отново в Кувейт.

Като треньор е регистрирал следните постижения: 1995 г.- 9 място на СП за девойки в Бразилия; 1996 г. – 6 място на Световното студентско първенство за жени и първо място с отбора на НСА (жени) за Купа България; през 1998 г. като треньор на мъжкия отбор на Казма (Кувейт) става шампион на страната, а през 1998 г. със същия отбор – носител на КАШ (Купа на Азиатските шампиони) за мъже в гр. Аман (Йордания).

Отборът на Казма (Кувейт) шампион на страната и носител на КАШ (Купа на Азиатските шампиони) за мъже през 1998 г.
под ръководството на Илия ВърбановВърбанов е редовен участник в научни симпозиуми на ИХФ и ЕХФ (в Кувейт, Македония и Австрия).

През 2007 и 2011 год. е избиран за Вицепрезидент на БФХ и Председател на ТМК (треньорско методична комисия).

Съавтор е на утвърдената от БФХ „Единна програма по хандбал” (2014 г.).

Автор е на книгите „Подготовка на млади хандбалисти“ (2015) и

„Съвременни тенденции в хандбала " (2015).

През 2016г. след конкурс му е присъдена академичната длъжност „Доцент”.

7.. Главен асистент Сашо Георгиев Чанев, доктор

Роден на 31 октомври 1961 г. в с. Илинденци, Благоевградска област. Завършва НСА, където понастоящем е гл. асистент. Бил е състезател. Като треньор на юношите на НСА има две шампионски титли (2001 и 2004). Няколкократно е печелил първо място на студентските първенства. Бил е помощник треньор на мъжкия национален отбор през 2002 г.

Председател на ХК при НСА „В. Левски".

Щатен преподавател по хандбал към Катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал” при НСА от 1994 год.

Спортно – състезателна дейност:

1988 – 1991 год. ВИФ “ Г. Димитров “

Треньорска дейност:

1991 – 1992 год. Феакас (Гърция)

1996 – 1999 год. НСА /жени/

2000 – 2002 год. Нац. отбор момчета родени 1982/83 год.

2001, 2004, 2006 год. НСА юноши старша възраст

2000 – 2011 год. НСА (мъже)

Спортни постижения:

1. Състезател:

- ВИФ – РП мъже 3-то място (1990, 1991)

2. Треньор:

- ХК – НСА /мъже/ - Купа България – 2-ро място (2000, 2007); 3-то място (2006)

- ХК – НСА /мъже/ - ДП – 3-то място (2002, 2007)

- ХК – НСА /юноши ст. възраст/ - ДП – 1-во място (2001, 2004, 2006)

- ХК – НСА /юноши ст. възраст/ - Купа България – 1-во място (2004, 2006)

-

Участие в органи на БФХ: Член на ТМК

Председател на ХК при НСА от 2001 г.

Научни интереси:

1. „Развиване и контрол на специалната издръжливост в хандбала“

2. „Възрастови особености в развитието на специфичната работоспособност на подрастващи хандбалисти“

8. Доц. Емил Аврамов, доктор

Емил Руменов Аврамов е роден на 09 март 1973г. в гр. София. През 1995г. завършва НСА „В. Левски” с квалификации - Треньор по хандбал и Учител по физическо възпитание и спорт.

През 2007г. защитава докторска дисертация пред ВАК и получава научно образователната степен „Доктор”.

През 2008г.чрез конкурс постъпва в НСА „В. Левски” на длъжност асистент по хандбал към катедра „Баскетбол, Волейбол, Хандбал”.

През 2010г. е повишен в главен асистент.

През 2016г. след конкурс му е присъдена академичната длъжност „Доцент”.

Като преподавател води лекции и упражнения в специалност хандбал, както и методика на преподаване със студенти от всички курсове и факултети.

Води семинари с учители по физическо възпитание и спорт от София и страната съвместно с РУО - София град.

Като водещ спортно усъвъшенстване мъже става студентски шампион на студентските универсиади 2014г., 2015г., 2016г. и 2017г.

Има над 20 публикации, свързани с подготовката на подрастващи хандбалисти както и планирането на физическата и технико- тактическата подготовка при подрастващи. Участник е в международни научни конгреси и конференции.

През 2016г. издава монография на тема: „Актуални проблеми в подготовката на подрастващи хандбалисти”.

Емил Аврамов е активен състезател по хандбал от 1984г. до 1999г. в отборите на: Х.К. „ЦСКА” - София, ДФС „Керамик” - Елин Пелин, Х.К. „Железничар” - София, НСА „В. Левски” – София и „ВТУ” „Т.Каблешков” - София.

От 1989г. се занимава активно с треньорска дейност, като 3 пъти е шампион на България за юноши старша възраст (2005, 2007 и 2008 г.) и 1 път за юноши младша възраст (2004г.). Треньор е на юношеския национален отбор през 2004г. Класирал се на европейско първенство в Белград.

През 2012 г. е утвърден за старши треньор на юношески национален отбор до 18г.

През 2013г. е член на ТМК (треньорско-методична комисия) към структурите на БФХ.

През 2017 г. е вицешампион на Купа България с мъжкия отбор на НСА „В. Левски”.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share