НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Сектор Спорт за всички

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Сашо Йорданов, доктор ; Гл. ас. Венета Петкова, доктор ; Ас. Петя Дикова, доктор
Хонорувани преподаватели- преп. Анна Бакалова
Организатор уч.работа -
Ръководител сектор - Доц. доктор Сашо Йорданов

Учебни материали
 
Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share