НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6565577 Картинка 4334457 Картинка 4267184 Картинка 6270841 Картинка 5687159 Картинка 10839842 Картинка 5214809 Картинка 10207159 Картинка 203971 Картинка 4248966
Сектор История на физическото възпитание и спорта

Ръководител сектор: проф. Лозан Митев доктор

Преподаватели: проф. Лозан Митев, доктор | доц. Емилия Витанова, доктор
Хонорувани преподаватели: преп. Ваня Йорданова

Документи за изтегляне
pdf file
Въпроси за контролни работи по ИФВС
pdf file
Въпроси за изготвяне на биография на спортен специалист
pdf file
Въпроси за проучване историята и състоянието на спорта в училище
pdf file
Въпросник за проучване историята на спортен клуб
pdf file
Въпросник - Конспект за изпит по ИФВС
pdf file
Програма за образователна подготовка на студенти по ИФВС
pdf file
Препоръка за изготвяне и представяне на историческия доклад