НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 270216 Картинка 7555836 Картинка 11332192 Картинка 8098913 Картинка 9939114 Картинка 10719588 Картинка 10650004 Картинка 8596938 Картинка 9367231 Картинка 3180266

Катедра Психология, педагогика и социология

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Михаил Георгиев, доктор


Преподаватели- Проф. Елеонора Милева, ДН; Проф. Михаил Георгиев, доктор; Проф. Татяна Янчева, ДН; Доц. Албена Димитрова , доктор; Доц. Боряна Ангелова-Игова; Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор; Доц. Живка Койнова, доктор; Доц. Ина Владова; Гл. ас. Евелина Савчева, доктор; Гл. ас. Иван Иванов; Ас. Камен Бинбелов; Ас. Мария Бончева
Хонорувани преподаватели- Проф. Юлия Мутафова, доктор; Проф. Димитър Кайков, ДН; Доц. Иванка Тошева; Доц. Стайко Цонев, доктор
Сектор Психология Сектор Педагогика Сектор Философия и социология на спорта
Линкове Новини от катедрата Научна работа
 
??????? ??? Facebook Twitter Share