НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4787414 Картинка 9526942 Картинка 2502174 Картинка 7656055 Картинка 11911717 Картинка 11451294 Картинка 10807854 Картинка 5756374 Картинка 4196330 Картинка 9537163

Катедра Психология, педагогика и социология

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Михаил Георгиев, доктор


Преподаватели- Проф. Елеонора Милева, ДН; Проф. Михаил Георгиев, доктор; Проф. Татяна Янчева, ДН; Доц. Албена Димитрова , доктор; Доц. Боряна Ангелова-Игова; Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор; Доц. Живка Койнова, доктор; Доц. Ина Владова; Гл. ас. Евелина Савчева, доктор; Гл. ас. Иван Иванов; Ас. Камен Бинбелов; Ас. Мария Бончева
Хонорувани преподаватели- Проф. Юлия Мутафова, доктор; Проф. Димитър Кайков, ДН; Доц. Иванка Тошева; Доц. Стайко Цонев, доктор
Сектор Психология Сектор Педагогика Сектор Философия и социология на спорта
Линкове Новини от катедрата Научна работа
 
??????? ??? Facebook Twitter Share