НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7696569 Картинка 11644668 Картинка 12043463 Картинка 11571699 Картинка 10296504 Картинка 10564836 Картинка 3828778 Картинка 7483613 Картинка 11436352 Картинка 7262216

Катедра Технически и ледени спортове

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Иван Колев, ДН


Преподаватели- Доц. Димитър Илиев, доктор; Доц. Иван Колев, ДН; Доц. Руслан Христов, доктор; Доц. Юри Вълев, доктор; Гл. ас. Михаил Оцетов, доктор; Гл. ас. Радислав Атанасов, доктор; Гл. ас. Татяна Йорданова, доктор; Ас. Александра Харалампиева
Хонорувани преподаватели- Доц. Петър Дойчев, доктор; Гл. ас. Владимир Илиев; Проф. Иван Ачкаканов, ДН; преп. Николай Л.Димитров; преп. Калояна Тодорова; преп. Георги Шаров; преп. Чавдар Велинов

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share