НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4420314 Картинка 11803305 Картинка 3943698 Картинка 6209069 Картинка 3581397 Картинка 8271192 Картинка 2179907 Картинка 10480162 Картинка 7803725 Картинка 7821057
Сектор Сумо


Преподаватели: гл. ас. Христо Христов, доктор

 
Документи за изтегляне
pdf file
СУМО 1ви КУРС- СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК, РИТУАЛИ, ЕКИПИРОВКА
pdf file
СУМО 1ви КУРС-ИСТОРИЯ НА СУМОТО В СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ
pdf file
СУМО 2ри КУРС-ИЗДРЪЖЛИВОСТ, ГЪВКАВОСТ, ЛОВКОСТ
pdf file
СУМО 2ри КУРС-СИЛА И БЪРЗИНА В СУМО
pdf file
СУМО 2ри КУРС-ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СУМИСТА
pdf file
СУМО 3ти КУРС -КОНТРОЛ НА ПОДГОТОВКАТА
pdf file
СУМО 3ти КУРС-БИОМЕХАНИЧЕН АНАЛИЗ И СИЛИ В СУМОТО
pdf file
СУМО 3ти КУРС-ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕННОСТИ В ПОДГОТОВКАТА НА СУМИСТИТЕ