НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1867697 Картинка 8710567 Картинка 11211319 Картинка 4878937 Картинка 1460605 Картинка 6377360 Картинка 6843507 Картинка 10801116 Картинка 10745421 Картинка 8629812Катедра Борба и джудо

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Рашо Макавеев, доктор


Преподаватели- Доц. Радослав Пенов; Доц. Рашо Макавеев, доктор; Гл. ас. Асен Асенов; Гл. ас. Денислав Чамишки, доктор; Гл. ас. Илия Илиев, доктор; Гл. ас. Мария Янчева, доктор; Гл. ас. Никола Николов, доктор; Гл. ас. Христо Христов, доктор; Ас. Димитър Аврамов; Ас. Свилен Скерлев, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Петър Киров, доктор; преп. Георги Зарков
Организатор уч.работа: Цветелина Гергова: (02) 4014(347)


 
Facebook Twitter Share