НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3410993 Картинка 12216319 Картинка 1397434 Картинка 11416645 Картинка 3570833 Картинка 4462729 Картинка 5835729 Картинка 11541873 Картинка 8460786 Картинка 11964487

Катедра Психология, педагогика и социология

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Михаил Георгиев, доктор


Преподаватели- Проф. Елеонора Милева, ДН; Проф. Михаил Георгиев, доктор; Проф. Татяна Янчева, ДН; Доц. Албена Димитрова , доктор; Доц. Боряна Ангелова-Игова; Доц. Галина Домусчиева-Роглева, доктор; Доц. Живка Койнова, доктор; Доц. Ина Владова; Гл. ас. Евелина Савчева, доктор; Гл. ас. Иван Иванов; Ас. Камен Бинбелов; Ас. Мария Бончева
Хонорувани преподаватели- Доц. Иванка Тошева; Доц. Стайко Цонев, доктор; Проф. Юлия Мутафова, доктор; Проф. Димитър Кайков, ДН
Сектор Психология Сектор Педагогика Сектор Философия и социология на спорта
Линкове Новини от катедрата Научна работа
 
??????? ??? Facebook Twitter Share