НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8308559 Картинка 1373836 Картинка 4935682 Картинка 10602977 Картинка 5414575 Картинка 7900953 Картинка 708495 Картинка 10407434 Картинка 6950492 Картинка 291719

Катедра Кинезитерапия и рехабилитация


Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Любенова, доктор; Проф. Незабравка Генчева, доктор; Доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор; Доц. д-р Бойко Стаменов, ДН; Доц. д-р Диана Стефанова, доктор; Доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор; Доц. Людмила Червенкова, доктор; Доц. Мартин Еремиев, доктор; Гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор; Гл. ас. Дарина Захариева, доктор; Гл. ас. Ирена Людмилова, доктор; Гл. ас. Милена Николова, доктор; Ас. Михаела Митова; Ас. Цветелина Бижева
-Организатор учебна дейност и клинични практики: Марияна Йотова - (02) 4014(452) -Отговорник по учебна дейност– доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор; -Отговорник по научно–изследователска, проектна и международна дейност – доц. Мартин Еремиев, доктор; -Отговорник по качество, акредитация и атестация – доц. д-р Диана Стефанова, доктор; -Отговорник за III курс – ас. Цветелина Бижева, доктор -Отговорник за IV курс – ас. Михаела Митова -Отговорници по заверка на Лятна Стажантска Практика - гл.ас. Дарина Захариева, доктор и ас. Цветелина Бижева, доктор

 

 

   

 

   

   

    

   

 
Facebook Twitter Share