НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2191679 Картинка 5566575 Картинка 7809672 Картинка 423625 Картинка 2722039 Картинка 8633708 Картинка 8654415 Картинка 2159622 Картинка 1350022 Картинка 11577719
Катедра Здравни грижи

Ръководител катедра
доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор вътр. +359 2 4014403  email: antoaneta.dimitrova@nsa.bg
Преподаватели - проф. Мая Визева, дм | доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | доц. Пепа Бикова - Иванова, дм | доц. Петя Трендафилова, дм | гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор | ас. Даниела Станкева

Организатори учебна работа – Здравка Драганова и Елиза Йосифова 024014418 | dekanatozzgt@nsa.bg

Водещи преподаватели:

 • проф. Мая Визева, дм maya | vizeva@nsa.bg
 • доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | antoaneta.dimitrova@nsa.bg
 • доц. Пепа Бикова – Иванова, дм | pepa.bikova@nsa.bg
 • доц. Петя Трендафилова – Ванчева, дм | petya.trendafilova@nsa.bg
 • доц. д-р Мариана Ангелчева , доктор | mariana.angelcheva@nsa.bg
 • доц. д-р Ирен Цочева, дм | iren.tsocheva@nsa.bg
 • доц. д-р Свитлана Бачурска, дм | svitlana.bachurska@nsa.bg
 • доц. д-р Росен Михайлов, дм | rosen.mihailov@nsa.bg
 • доц. д-р Владимир Русимов, дм | vladimir.rusimov@nsa.bg
 • доц. д-р Стефка Мантарова, дм | stefka.mantarova@nsa.bg
 • доц. д-р Мария Еленкова, дм | maria.elenkova@nsa.bg
 • доц. Калина Андреевска, дф | kalina.andreevska@nsa.bg
 • ас. Даниела Станкева, доктор | daniela.stankeva@nsa.bg
 • ас. Людмила Костадинова, доктор | lyudmila.kostadinova@nsa.bg
Документи за изтегляне
pdf file
Конспекти "Медицинска сестра"