НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11615334 Картинка 11025290 Картинка 5465671 Картинка 9475533 Картинка 3826989 Картинка 3391076 Картинка 6874898 Картинка 7233343 Картинка 9537388 Картинка 608226

Катедра Физиология и биохимия

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. д-р Милена Николова, доктор


Преподаватели- Доц. д-р Любомир Петров, доктор; Доц. д-р Милена Николова, доктор; Доц. Албена Александрова, доктор; Доц. Велизар Михайлов, доктор; Доц. Лъчезар Стефанов, доктор; Гл. ас. д-р Валентин Вълчев, доктор; Гл. ас. д-р Красимир Ранков, доктор; Гл. ас. Николай Заеков, доктор; Ас. д-р Венера Стефанова; Ас. д-р Даниела Алексиева, доктор; Ас. д-р Теодора Георгиева; Ас. Мария Захаринова
Сектор Физиология Сектор Биохимия
Новини от катедрата

Важно за поправителната сесия по физиология: студентите задължително трябва да се запишат предварително в Катедрата за явяване на изпит!

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share