НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8856422 Картинка 8260195 Картинка 9258844 Картинка 5345090 Картинка 5608917 Картинка 11861140 Картинка 7200012 Картинка 6013117 Картинка 1999280 Картинка 5946081

Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Валентин Панайотов, ДН


Преподаватели- Проф. Красимир Петков, ДН; Доц. Валентин Панайотов, ДН; Доц. Евтим Лефтеров, доктор; Доц. Нели Янкова, доктор; Доц. Сашо Йорданов, доктор; Гл. ас. Венета Петкова, доктор; Гл. ас. Диляна Зайкова, доктор; Ас. Петя Дикова, доктор
Хонорувани преподаватели- преп. Ивайло Капанджиев; преп. Анна Бакалова; Проф. Владимир Боянов, ДН
Сектор Тежка атлетика Сектор Бокс и кикбокс Сектор Спорт за всички Сектор Фехтовка
Учебни материали

 

Документи


??????? ??? Facebook Twitter Share