НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3712833 Картинка 1237198 Картинка 12164488 Картинка 4807 Картинка 7841236 Картинка 5630320 Картинка 9407690 Картинка 4610647 Картинка 8642750 Картинка 6927987




Катедра ТАО

Ръководител катедра
доц. Николай Панайотов, доктор вътр. +359 2 4014322  email: kokonsa61@gmail.com
Организатор Учебна работа - Албена Вълчева +359 2 4014361
Зала по ТАО: +359 2 4014338
Сайт на стената за спортно катерене: http://www.climbnsa.com
E-mail на катедрата: taoiski@abv.bg


Със създаването на Висшето училище по телесно възпитание през 1942г. се провеждат 3 учебни курсове със студентите по „планинарство и ски“. Това е предисторията за създаването на катедра “ Туризъм, алпинизъм и ориентиране “ като самостоятелно научно звено през 1954г.

За изминалите 70 години катедра “ТАО” се утвърди като основна в НСА “Васил Левски” за изграждането на спортно-педагогическите кадри. Облика за това са специализираните учебни курсове по “Туризъм, Алпинизъм и Ориентиране” за всички студенти от трите факултета при НСА. Курсовете се провеждат в реални планински условия на високопланинските учебно-спортни бази на НСА в планините Рила, Пирин и Витоша.

Учебните програми са адаптирани kъм най-съвременните национални и европейсkи изисkвания за разностранна и ефеkтивна образователно-приложна дейност, съобразени със съвременните изисквания за треньорска квалификация.

В утвърдената учебна програма в бакалавърска степен са заложени компетенции за треньорска квалификация в областта на алпинизма, спортното катерене, ски-алпинизма, туризма и спортното ориентиране. И двете основни направления „Туризъм-алпинизъм“ и „Туризъм-ориентиране“, предоставят възможност за допълнителна квалификация „планински водач“.


Освен баkалавърсkа степен на обучение по двете традиционни специалности "Туризъм - алпинизъм" и "Туризъм - ориентиране" от 1993 г, е внедрена и ОКС "Магистър".


В унисон с пазарните отношения на търсене и предлагане от 2003 г, към kатедрата е разработена и успешно се реализира ОКС "Магистър" специалност "Спортна анимация в туризмa" с основен предмет на дейност - спортно-педагогичесkо направление.