НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 778093 Картинка 3125908 Картинка 2838293 Картинка 7779783 Картинка 3922664 Картинка 6197721 Картинка 8577757 Картинка 8235352 Картинка 11871911 Картинка 2993028

Катедра Футбол и тенис


Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Доц. Емил Атанасов, доктор


Преподаватели- Доц. Антонио Антонов, доктор; Доц. Арахангел Гигов, доктор; Доц. Галина Очева, доктор; Доц. Емил Атанасов, доктор; Доц. Иван Димов, доктор; Доц. Мартин Шишков, доктор; Доц. Михаил Мадански, доктор; Доц. Цветанка Захариева, доктор; Гл. ас. Данаил Иванов; Гл. ас. Даниел Димов; Гл. ас. Елена Чолова, доктор; Гл. ас. Иван Мардов, доктор; Гл. ас. Людмил Тренев, доктор; Гл. ас. Павел Велков, доктор; Гл. ас. Силвия Радойска, доктор; Гл. ас. Станислава Цекова, доктор; Гл. ас. Януш Брогли, доктор; Ас. Иван Хр.Иванов; Ас. Крум Ловков; Ас. Румяна Лучкова
Хонорувани преподаватели- Ас. Лили Жекова; Проф. Лъчезар Димитров, доктор; Доц. Венцислав Гаврилов
Организатор уч.работа: Йоана Папазова - (02) 4014(234) Специалист компютри: Здравко Стоенчев - (02) 4014(234) Домакин: Любомира Бонева - (02) 4014(234) e-mail на катедрата: football_tennis@abv.bg


e-mail на катедрата: football-tennis@abv.bg


 


 


Президентър на ФИФА Сеп Блатер на посещение в НСА


Президентър на ФИФА Сеп Блатер на посещение в НСА

 
Facebook Twitter Share