НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4805590 Картинка 7526908 Картинка 11774671 Картинка 3055346 Картинка 7228634 Картинка 10085437 Картинка 2980364 Картинка 2396652 Картинка 10429874 Картинка 4759695

Секция Български език


Ръководство и администрация
Ръководител - ст.преп. Мая Жилиева


Преподаватели- Гл. ас. Славка Петрова, доктор; ст.преп. Анелия Белберова; ст.преп. Мая Жилиева


 
Facebook Twitter Share