НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 541477 Картинка 5314853 Картинка 7054282 Картинка 6415082 Картинка 218889 Картинка 2946013 Картинка 11135898 Картинка 4703542 Картинка 9471293 Картинка 8428964
Секция Български език

Ръководство и администрация
Ръководител - ст.преп. Мая Жилиева


Преподаватели- Гл. ас. Славка Петрова, доктор; ст.преп. Анелия Белберова; ст.преп. Мая Жилиева


 
Facebook Twitter Share