НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2307173 Картинка 2218883 Картинка 2692662 Картинка 478877 Картинка 11763868 Картинка 2999650 Картинка 6310009 Картинка 11767300 Картинка 4170241 Картинка 3082415

Катедра Теория на спорта

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Свилен Нейков, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Дашева, ДН; Проф. Свилен Нейков, доктор; Доц. Михаил Михайлов, доктор; Доц. Михаил Кончев, доктор; Доц. Орлин Грошев, доктор; Доц. Павел Йорданов, доктор; Доц. Христо Андонов, доктор; Ас. Боян Златев, доктор; Ас. Силвия Синигерова; Ас. Силвия Шандуркова, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Вихрен Бачев, ДН; Доц. Михаил Галов, доктор; Проф. Цветан Желязков, ДН; Доц. Лиляна Петкова, доктор; Доц. Любен Кръстев, доктор; Проф. Рени Дамянова, ДН
Сектор ОНИС Сектор Теория на спорта Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Новини от катедрата Линкове Научна работа

 

 

??????? ??? Facebook Twitter Share