НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6797066 Картинка 8941360 Картинка 8493258 Картинка 5839619 Картинка 5981500 Картинка 2186611 Картинка 10562915 Картинка 8162595 Картинка 693198 Картинка 9709444

Катедра Теория на спорта

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Свилен Нейков, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Дашева, ДН; Проф. Свилен Нейков, доктор; Доц. Михаил Михайлов, доктор; Доц. Михаил Кончев, доктор; Доц. Орлин Грошев, доктор; Доц. Павел Йорданов, доктор; Доц. Христо Андонов, доктор; Ас. Боян Златев, доктор; Ас. Силвия Шандуркова, доктор; Ас. Силвия Синигерова
Хонорувани преподаватели- Проф. Цветан Желязков, ДН; Доц. Лиляна Петкова, доктор; Доц. Любен Кръстев, доктор; Проф. Рени Дамянова, ДН; Проф. Вихрен Бачев, ДН; Доц. Михаил Галов, доктор
Сектор ОНИС Сектор Теория на спорта Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Новини от катедрата Линкове Научна работа

Линкове

  1. 1.Линк към сайта за дистанционно обучение: http://www.nsa-virtualeducation.com

 

??????? ??? Facebook Twitter Share