НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7653287 Картинка 1890134 Картинка 7220349 Картинка 3088995 Картинка 5659412 Картинка 4867041 Картинка 7170021 Картинка 5873388 Картинка 4969861 Картинка 11513103

Катедра Теория на спорта

Ръководство и администрация
Ръководител катедра - Проф. Свилен Нейков, доктор


Преподаватели- Проф. Даниела Дашева, ДН; Проф. Свилен Нейков, доктор; Доц. Михаил Михайлов, доктор; Доц. Михаил Кончев, доктор; Доц. Орлин Грошев, доктор; Доц. Павел Йорданов, доктор; Доц. Христо Андонов, доктор; Ас. Боян Златев, доктор; Ас. Силвия Синигерова; Ас. Силвия Шандуркова, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Вихрен Бачев, ДН; Доц. Михаил Галов, доктор; Проф. Цветан Желязков, ДН; Доц. Лиляна Петкова, доктор; Доц. Любен Кръстев, доктор; Проф. Рени Дамянова, ДН
Сектор ОНИС Сектор Теория на спорта Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Новини от катедрата Линкове Научна работа

От катедрата не е постъпила информация за предстоящи събития

??????? ??? Facebook Twitter Share