НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10585422 Картинка 7439163 Картинка 6002202 Картинка 9830655 Картинка 5077020 Картинка 89539 Картинка 7719796 Картинка 8401314 Картинка 6960075 Картинка 2181001

Сектор СМС (Статистически методи в спорта)

Ръководство и администрация на сектора


Преподаватели- Доц. Михаил Кончев, доктор ; Ас. Силвия Синигерова ; Ас. Силвия Шандуркова, доктор
Хонорувани преподаватели- Проф. Рени Дамянова, ДН ; Доц. Лиляна Петкова, доктор
Ръководител сектор - Проф. ДН Рени Дамянова

Учебна документация на сектор Статистика

 

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share