НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3343473 Картинка 3159157 Картинка 2960516 Картинка 5829076 Картинка 5070118 Картинка 6165635 Картинка 9010420 Картинка 8574882 Картинка 11907365 Картинка 3616456

НСА и Институтът по невробиология към БАН с договор за съвместни дейности

Публикувано на 27 март 2024

Национална спортна академия „Васил Левски“ ще осъществява съвместни дейности с Института по невробиология към Българската академия на науките. Това се договориха страните при подписване на рамково споразумение за сътрудничество.

Документът подписаха проф. Красимир Петков - ректор на НСА и доц. Катерина Стамболиева - директор на Института по невробиология, на 26 март, в Заседателната зала на Академията, в присъствието на академичното ръководство. Участие в срещата взеха също зам.-директорът на Института проф. Яна Чекаларова и гл. ас. Михаил Оцетов, преподавател към катедра „Технически и ледени спортове“.

Чрез споразумението, както и в проведените разговори, бе заявено желание за сътрудничество при осъществяването на изследователска, развойна и учебно-преподавателска дейност, организиране на съвместни докторантски курсове, провеждане на научни форуми с насоченост към младите учени и др.

В поне три от областите - физиология, фармакология и психофизиология, по които работи Институтът по невробиология, може да се реализира активно сътрудничество с НСА, изтъкна доц. Стамболиева. Целта на съвместната научноизследователска и приложна дейност ще бъде обогатяване на знанията за невробиологичните механизми на организация, адаптация и регулация при човека и фармакологичните въздействия върху тях, както и използване на нови диагностични и прогностични методи за подобряване качеството на живот и физическите възможности.

 
 


 
Facebook Twitter Share