НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4165084 Картинка 2829218 Картинка 9671822 Картинка 11419608 Картинка 9664858 Картинка 3555092 Картинка 10567624 Картинка 1173492 Картинка 7641589 Картинка 6472889

Ръководител в управлението на спорта на Казахстан защити докторска дисертация в НСА

Публикувано на 09 февруари 2024

Олжас Акимов, директор на Дирекцията за олимпийските видове спорт на Република Казахстан, успешно защити своя дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в Национална спортна академия „Васил Левски“.

Ректорът на Академията проф. Красимир Петков поздрави г-н Акимов с постигнатата важна стъпка в академичното му развитие и припомни, че в НСА са се обучавали и много други студенти и докторанти - ръководители на ключови спортни структури в своите държави. Проф. Петков заяви готовност от страна на НСА за сътрудничество с казахстанските институции в сферата на образованието и спорта. 

Олжас Акимов - доскорошен главен инспектор в канцеларията на министър-председателя на Казахстан, изрази своята признателност и благодарност към Национална спортна академия и катедра "Мениджмънт и история на спорта", към която беше докторант. Темата на дисертационният му труд е „Усъвършенстване на управлението на физическата култура и спорта в Къзълординска област, Република Казахстан“, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

 
 


 
Facebook Twitter Share