НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 598073 Картинка 7092866 Картинка 8150566 Картинка 10550026 Картинка 9158912 Картинка 3476758 Картинка 2018129 Картинка 3220168 Картинка 6583433 Картинка 4238650

Катедра „Теория на физическото възпитание“ проведе научна конференция

Публикувано на 14 ноември 2023

На 10 ноември 2023 г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе традиционната научна конференция на катедра „Теория на физическото възпитание“ на тема: „Актуални проблеми на физическото възпитание и спорта“.

В научния форум участваха над 150 учители, експерти и преподаватели. Зам.-ректорът по научната и международна дейност проф. Татяна Янчева отправи приветствие и откри пленарното заседание на конференцията, в което бяха включени общо 4 доклада. Доц. Корнелия Найденова заедно с главния експерт по физическо възпитание и спорт в Министерството на образованието и науката запознаха аудиторията със състоянието и перспективите за развитие на физическото възпитание в България.

Зам.-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева представи добрите практики в ученическия спорт във водещи европейски държави. Доц. Магдалена Майер от Академията по физическо възпитание в гр. Краков разкри някои специфики на физическото възпитание в Полша, а учителят Алекс Колман от Англо-американското училище представи начина, по който организира учебната дейност на своите ученици и даде добри препоръки за работа на своите колеги – учители по физическо възпитание и спорт.

Особен интерес предизвикаха дискусионните теми на кръглата маса. Участниците в нея първо се запознаха с перспективите за развитие на ученическия спорт в България, след което зададоха своите въпроси и направиха конкретни препоръки за подобряване организацията на ученическите игри към главния експерт от ММС – г-жа Светла Георгиева. Станислав Груев от МОН представи кратък отчет на свършената до момента работа по разработване на новите учебни програми по физическо възпитание и очерта възможностите за бъдещо сътрудничество между институциите. По време на трите научни секции се представиха 30 научни доклада, посветени на различни проблеми в областта на физическото възпитание и спорта. В рамките на конференцията се проведе и втора кръгла маса на тема: „Диагностика на двигателните способности при деца в предучилищна възраст“.

 
 


 
Facebook Twitter Share