НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8698025 Картинка 7461979 Картинка 5431096 Картинка 12329734 Картинка 8759071 Картинка 9756037 Картинка 9226865 Картинка 4990783 Картинка 10854234 Картинка 6009185

Осма национална олимпийска конференция събра педагози от цялата страна

Публикувано на 15 септември 2023

Осмата национална олимпийска конференция „Ролята на спорта в училище за нравствено възпитание в граждански добродетели“ се проведе на 12-13 септември 2023 г. в гр. Чепеларе.

Този значим педагогически форум, организиран съвместно от Българският олимпийски комитет, Национална спортна академия „Васил Левски“, РУО София-област и РУО- Смолян, събра 68 учители по физическо възпитание от 30 града в цялата страна.

Задачата на конференцията бе да разгледа и постави на обсъждане пътища за насърчаване на нравственото възпитание на учениците чрез изготвяне на инициативи и методики за педагогическия процес, които да ползват учителите за изграждане на добродетели в поведението на учениците.

Форумът практически осъществява на дело стратегията за сътрудничество на образователната система, общинските власти и спортните организации, като пример за търсене на решения в сложните предизвикателства на спорта.


Конференцията бе открита от кмета на Чепеларе Боран Хаджиев. Приветствие към участниците отправи и началникът на РУО-Смолян Никола Запрянов. Генералният секретар на БОК Белчо Горанов връчи почетния орден на БОК на олимпийките Милка Манева и Павлина Филипова и представи актуална информация за подготовката на България за Олимпийските прояви през следващата година.

Методическата подготовка и провеждането на форума се осъществява като резултат от успешното прилагане на постиженията от научния проект „Интегриране и хармонизация на програми за олимпийско възпитание с учебната програма и планове в уроците по физическо възпитание“, ръководен от специалисти на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Лектори на конференцията бяха проф. Лозан Митев, доц. Корнелия Найденова, гл. ас. Емилия Витанова и хон. преподавател Ваня Йорданова - координатор на международната дейност в Академията.

Специално внимание по време на работата бе отделено на 100-годишнината на БОК и неговото място в спортното движение. Участниците в конференцията – предимно възпитаници на НСА „Васил Левски“ се запознаха с последните постижения на Академията и нейния новоизменен облик, както и с възможностите за постоянна съвместна работа с учителите целогодишно чрез дейността на Образователния и олимпийски център. На всички участници бе предоставен пакет от образователни и методически материали и филми в помощ на учебния процес. Предложенията, подготвени от участниците в конференцията, ще бъдат включени в създадената обща програма за съвместната работа между БОК и НСА „Васил Левски“ по въпросите на олимпийското възпитание.

 
 


 
Facebook Twitter Share