НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5769203 Картинка 7720715 Картинка 791689 Картинка 7489816 Картинка 925617 Картинка 10374293 Картинка 6208992 Картинка 6594809 Картинка 2568132 Картинка 6511466

НСА участва в международно изложение на университети в Кипър


На 03-05.03.2023 г. Национална спортна академия „Васил Левски“ взе участие в  Международното изложение на университети „Образование и кариера“ в гр. Никозия, организирано от Министерството на образованието на Република Кипър.

Във форума с повече от 20-годишна традиция бяха презентирани над 40 висши училища, като доминиращото в предишни издания английско присъствие бе заменено от представители на университети от Източна Европа.

Национална спортна академия „Васил Левски“ бе представена на самостоятелен щанд, с акцент върху новите специалности в ОКС „Бакалавър“ към Факултет „Спорт“, а също магистърските програми и възможностите за докторантура в Академията.

Освен традиционния интерес към специалността „Кинезитерапия“ бъдещите кандидат-студенти се интересуваха от специалността „Учител по физическо възпитание и спорт“ и от възможността да станат треньори по спортове, с които се занимават от години – карате, футбол, художествена гимнастика и др. Множество въпроси за обучението в НСА „Васил Левски“ поставиха не само кипърци, но и български младежи, завършили средното си образование в Кипър. Раздадени бяха информационни материали на гръцки език с конкретни детайли за приема в Академията и контакти за улеснение на обратната връзка.

Представителите на Академията – проф. Николай Изов, ректор на НСА, и ст. преподавател Мая Жилиева, ръководител Секция „Български език“ към ДЕОИТ - наред с участието си в образователното изложението в гр. Никозия, проведоха редица формални и неформални срещи с възпитаници на НСА „Васил Левски“ от региона.

В неделното училище „Васил Левски“ към с. Дали (в близост до Никозия) бе специално организирана информационна среща с родители и кандидат-студенти, а и с българската общност като цяло, на която бяха обсъдени възможностите за обучение в трите факултета на НСА. Показан беше филм за НСА „Васил Левски“ с фокус върху 80-годишнината на висшето ни училище. Раздадени бяха и информационни материали на гръцки език, представящи учебните програми на Академията.

Участието на НСА „Васил Левски“ в изложението и информационната кампания в Кипър беше много полезно и предостави нови възможности за разширяване на интереса към обучението в Академията и към съвместните инициативи с българските неделни училища на острова.

 


 
Facebook Twitter Share