НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 462897 Картинка 11463682 Картинка 6025552 Картинка 6107272 Картинка 1438446 Картинка 1240282 Картинка 5408900 Картинка 2913997 Картинка 7455809 Картинка 5781024

НСА, ФУНИС и ВОН КНСБ подписаха колективен трудов договор


На 10.03.2023 г. между ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“, представлявано от ректора проф. Николай Изов, и представителите на синдикалните организации  - Федерацията на университетските синдикати (ФУНИС) и Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" при Конфедерацията на независимите синдикати в България (НБС ВОН КНСБ), бе подписано тристранно споразумение – колективен трудов договор.

От страна на синдикатите документа подписаха председателите на двете организации за НСА – проф. Бонка Димитрова за ФУНИС и доц. Петър Янков за НБС ВОН КНСБ.

От името на академичното ръководство проф. Изов изрази благодарност към синдикатите за активната им работа по преодоляване на поредицата от социални, икономически и здравни проблеми, доминиращи в българското общество през последните две години. Резултат на доброто сътрудничество между работодатели, синдикати и държавни институции е повишаването на работната заплата в т.ч. на младите преподаватели, овладяването на Ковид-19 кризата чрез стриктни противоепидемични мерки и др.

Като положителен факт синдикалистите изтъкнаха социалната политиката на академичното ръководство, която е продължение на традициите, поставени от техните предшественици в управлението на НСА.

 


 
Facebook Twitter Share