НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10917604 Картинка 4209141 Картинка 10405665 Картинка 332403 Картинка 6896085 Картинка 6557809 Картинка 1476294 Картинка 5621374 Картинка 1224771 Картинка 5175576

Президентът на ЕА и БФЛА Добромир Карамаринов оцени високо лекоатлетическите съоръжения на НСА
На 05.01.2023 г. на посещение в Национална спортна академия „Васил Левски“ беше Добромир Карамаринов – президент на Европейската атлетика (ЕА) и на БФ Лека атлетика.

В присъствието на зам.-ректора проф. Апостол Славчев, директора по административно-стопанска дейност Валентин Добрев иръководителя на катедра „Лека атлетика“ проф. Марин Гъдев, по чиято покана се осъществи визитата,гостът разгледа реновираните лекоатлетическите съоръжения. Обсъдени бяха и предстоящите модернизации в учебно-спортната база на Академията, сред които е цялостното обновяване на закритата лекоатлетическа писта.

Г-н Карамаринов оцени високопостигнатото до момента, като пожела успешна и ползотворна година на академичната общност на НСА. 


 
Facebook Twitter Share