НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6608826 Картинка 9365005 Картинка 3752487 Картинка 12025791 Картинка 403749 Картинка 1476918 Картинка 6188653 Картинка 10027778 Картинка 10694091 Картинка 12281172

Честит Ден на народните будители!
Ректорското ръководство на Национална спортна академия „Васил Левски“
 поздравява всички студенти, преподаватели, служители и приятели на НСА
с Деня на народните будители -1 ноември.

Нека носим в сърцата си духа на любознателност и родолюбие, стремежа към усъвършенстване и просветеност,
 завещани от будителите на България, сред които е и патронът на НСА – Васил Левски!

Честит празник! 
Facebook Twitter Share