НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11773999 Картинка 1181794 Картинка 6610363 Картинка 12223693 Картинка 5273043 Картинка 10485228 Картинка 1762836 Картинка 4643788 Картинка 8975328 Картинка 1537493

Договор за сътрудничество подписаха НСА и Колежът за спортно образование на Университета в Духок, Кюрдистан – Ирак

Договор за сътрудничество подписаха днес проф. Николай Изов – ректор на НСА „Васил Левски“ и проф. д-р Ахмед Мохамед – декан на Колежа за спортно образование на Университета в Духок към министерство на висшето образование на Регионалното правителство на Кюрдистан – Ирак и президент на Олимпийския комитет на Духок.
Делегацията, водена от проф. Мохамед е в България, благодарение на добрите взаимоотношения и сътрудничество с г-н Михаил Кръстев – член на Съвета на настоятелите към НСА и включва още г-н Фърсат Хасан – директор на дирекция „Връзки с обществеността“ на Олимпийския комитет на Духок и г-н Сюлейман Хасан – треньор на футболния отбор на Духок.
Двете страни се споразумяха да си взаимодействат активно в областта на академичния обмен, обучението и развитието на програми и научни изследвания. Сътрудничеството ще обхваща обмена на преподаватели и изследователи с цел взаимни консултации, преподаване и практическо обучение. Една от основните дейности ще е обмена на студентски групи както за образователна, така и за спортна подготовка. Висшите училища ще канят реципрочно преподаватели и изследователи за целите на научно-изследователската дейност, преподаването и специализираното обучение, както и за участие в научни събития.
Проф. Николай Изов представи на гостите ректорското ръководство и ги запозна със структурата, образователната система, основните специалности и процеса на обучение в трите факултета на Спортната академия. Той презентира подробно и богатата учебно-спортна база, с която разполага НСА в София и страната, акцентира върху дейността на Центъра за следдипломна квалификация и Центъра за научна и приложна дейност в спорта. „НСА е богата със своя академичен състав и хората, които работят в нея и вярвам, че ще сме изключително полезен ваш партньор.  Убеден съм, че ще развием активна дейност в областта на образованието, спорта и науката. Днешната ни среща е важна, защото това е първата крачка към едно ползотворно партньорство“ – заяви проф. Изов и допълни, че е оптимист за осъществяването на идеите, заложени в договора. Той използва случая да покани гостите на събитията по повод 80-годишнината на НСА в края на годината, а декана на Колежа за спортно образование на Университета в Духок да изнесе и лекция по време на Третия международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“. 
От своя страна проф. д-р Ахмед Мохамед благодари за поканата и заяви, че с удоволствие приема да изнесе лекция в рамките на Конгреса. Той изрази надежда, че дейностите по взаимното сътрудничество ще са ползотворни, като особено внимание ще получат всички педагогически специалности, така важни за колежа, който ръководи. Той благодари и на екипа на г-н Михаил Кръстев за осъществения с НСА „Васил Левски“ важен контакт, сподели, че е впечатлен от всичко, което е видял като учебно-спортна база в кампуса в Студентски град и поздрави екипа на проф. Изов за предприетите стъпки по цялостната модернизация на висшето училище.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share