НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2727992 Картинка 9401479 Картинка 7227057 Картинка 7087654 Картинка 4699510 Картинка 9786718 Картинка 11678983 Картинка 12306882 Картинка 6518156 Картинка 8489742

НСА и Югозападен университет подписаха договор за сътрудничество

Ректорът на НСА „Васил Левски“, проф. Николай Изов и ректорът на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – проф. д-р Борислав Юруков подписаха днес, в напълно модернизираната заседателна зала в Ректората, договор за сътрудничество, с който дават началото на бъдещи съвместни дейности в областта на науката, образованието и спорта.
Двете висши училища обединяват усилия и ще си сътрудничат в научно-изследователската, научно-приложната, експертната и информационната дейност, в подготовката на специалисти – студенти от образователни квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и докторанти. В учебно-преподавателската работа ще се осъществяват студентските практики и докторантски обучения, съвместни научни ръководство на докторанти и дипломанти, обмен на преподаватели и специалисти. 
В научно-изследователската дейност ще се организират съвместни школи за млади научни работници, научни сесии, семинари, симпозиуми и конгреси. Важен аспект ще е планирането и участието в съвместни програми, проекти и разработки.
Ректорът, проф. Николай Изов запозна своя колега с ректорското ръководство и го увери, че НСА ще направи всичко възможно сътрудничеството да е пълноценно и да обхваща максимално повече аспекти за подпомагане на образователния процес и спортната подготовка. Той изтъкна, че съществено внимание ще се обръща на учебно-методическите дейности и споделянето на ресурси в спортната, учебната и научната дейности.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share