НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9126941 Картинка 7118792 Картинка 1446741 Картинка 9011770 Картинка 10346656 Картинка 9629080 Картинка 294772 Картинка 2157186 Картинка 11243227 Картинка 5351601

НСА с Академичен Оскар в професионално направление „Спорт“

Национална спортна академия „Васил Левски“ отново е на първо място в професионално направление „Спорт“ в стандартизираната класация „Комплексна оценка“ в рейтинговата система на висшите училища в България.
„Академичните Оскари“ за 2021 година бяха връчени на официална церемония, организирана от в-к "24 часа", на която от името на ректора на Академията наградата получи проф. Апостол Славчев, заместник-ректор по качество на образованието и акредитацията. На събитието присъства и деканът на факултет „Спорт“ на НСА, проф. Красимир Петков.
В изказването си пред представителите на академичните среди и бизнеса министърът на образованието и науката, акад. Николай Денков посочи, че благодарение на рейтинговата система кандидат-студентите, техните родители, академичната общност и обществото чуват най-важните послания, които трябва да стигнат до тях. По думите му приоритетните области, по които предстои да се работи, са повишаване качеството на преподавателите във висшите училища, фрагментираността на системата на висшите училища, темата за научните изследвания и тяхното приложение в практиката.
Награди получиха всички университети, които водят в дадено направление. Отчетена беше и положителната тенденция, че броят на студентите у нас се е увеличил с 4000 души за година.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share