НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5940804 Картинка 6112972 Картинка 11418462 Картинка 5329494 Картинка 12232229 Картинка 12043403 Картинка 1885835 Картинка 4141689 Картинка 3913464 Картинка 6874794

Приветствие към студентите от председателя на Общото събрание на НСА по случай 8 декември

Скъпи студенти,

 

8 декември е една от най-ценните празнични традиции в нашето образование. Този ден е посветен на уважение и признание към усилията, които полагате за Вашето усъвършенстване по пътя на научното познание и социалните отговорности, свързани с професиите в областта на спорта, физическото възпитание, кинезитарепията, туризма и спортните медии.

Същевременно този ден е символ на Просвещението и висшето познание, който в нашите традиции е определен за прослава на учениците на св.св. Кирил и Методий, поставили началото на нашата нация и култура и особено на дейността на св. Климент - основателя на книжовната школа в Охрид.

Вашата мисия, свързана с професионалната Ви подготовка, е център на нашата академична политика и се подкрепя от преподавателите и ръководството на Академията, въпреки сложната обстановка за развитие на висшето образование. Доказателство за това са  постоянните усилия и грижи за създаване на благоприятни условия за Вашата подготовка и изява в трудните условия на дистанционно обучение. Несъмнено всички ние имаме и преодоляваме много изпитания,  като осъзнаваме необходимостта и значението на класическото обучение, поради хуманитарния характер на нашите професии. Ето защо, въпреки ограниченията и трудностите, ние сме призвани да проявим повече воля, изобретателност и инициативи за да опазим принципите и преимуществата на образованието в НСА „Васил Левски“, което ни е спечелило значим международен авторитет.

За да успеем и в бъдещето ние имаме нужда от повече солидарност и сътрудничество в съвместната си работа. Нужно е да открием нови подходи, форми и съдържание на учебния процес, научната дейност, творческата и педагогическа изява на нашите студенти, за което се изискват повече усилия и от преподавателите, и от студентите. А в този динамичен свят готови рецепти за това няма. Ето защо, днес имаме все по-голяма нужда от съучастието на студентите в търсенето на нови идеи и решения за опазване ценностите и мисията на висшето образование.

Но за да имаме повече вдъхновение и увереност, че ще успеем, нека 8 декември бъде ден на радост и празнуване за всички Вас – възпитаниците на Националната спортна академия „Васил Левски“.

 

Честит празник!

 

 

Проф. Лозан Митев, доктор

Председател на Общото събрание на

НСА „Васил Левски“

  
??????? ??? Facebook Twitter Share