НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6231621 Картинка 330177 Картинка 1567066 Картинка 11609135 Картинка 2492144 Картинка 7146576 Картинка 3064025 Картинка 3048693 Картинка 7324295 Картинка 4555643

Работна среща на ректора с представител на посолството на Република Франция

 
 
В търсене на подкрепа за намаляване на административните тежести в професионалната реализация, с които се сблъскват българските студенти, живеещи във Франция и завършили специалност „Кинезитерапия“ в НСА, днес ректорът проф. Николай Изов проведе работна среща с г-н Светослав Миланов – аташе по университетско и научно сътрудничество в посолството на Република Франция у нас. Той напомни пред присъстващите отличните и ползотворни взаимоотношения между Академията и посолството и използва случая, за да отправи чрез госта първоначална покана към Н. Пр. г-жа  Флоранс Робин за предстоящите събития по повод 80-годишнината на НСА. 
Основна тема на разговорите бе намирането на начини за облекчаване режима на признаване на професионалната квалификация, съгласно Европейската карта за професионална реализация на кинезитерапевтите, издавана от НАЦИД  за реализация на завършилите кинезитерапевти като физиотерапевти в Европа. 
Проф. Изов и деканът на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, проф. Даниела Любенова запознаха госта с учебната документация на специалност „Кинезитерапия“, както и с часовете по учебно-клинична практика, свързани с практическата подготовка на завършилите. Беше уточнено, че по всички учебни практики има учебни програми с посочени теми за упражняване в лечебните заведения на територията на страната.
За да подпомогнат двете страни в процеса по изясняване на темата в срещата се включиха с лични примери и конкретни предложения г-жа Ваня Естебан и легендата на българския алпинизъм Кирил Досков, които от години живеят и работят във Франция, като техните деца също се реализират там със завършена специалност „Кинезитерапия“ в Спортната академия. 
В работния формат се включиха също проф. Татяна Янчева, заместник-ректор по научната и международна дейност и Албена Мутанова, ръководител на Учебен отдел.
 
  
??????? ??? Facebook Twitter Share