НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6480451 Картинка 2933457 Картинка 11709888 Картинка 9071120 Картинка 6906254 Картинка 1753248 Картинка 41495 Картинка 77652 Картинка 8771178 Картинка 55893

Студенти от НСА на работно посещение в Българския олимпийски комитет

 
На 21 април се проведе работно посещение в Българския олимпийски комитет на студенти от НСА „Васил Левски“, което е част от учебната програма по дисциплината „Олимпизъм и олимпийско движение“ на катедра „Мениджмънт и история на спорта“.  Срещата с ръководството на БОК се проведе в библиотеката на комитета, където се съхраняват едни от най-ценните издания свързани с развитието на международното олимпийско движение. Присъстваха студенти от първи, втори и трети курс, специалност хокей на трева, народна топка, футбол, физическо възпитание и др. Те имаха възможността да се срещнат и с един от изтъкнатите спортни деятели в миналото Христо Меранзов.

По време на това посещение, студентите се запознаха с мисията на БОК и дейностите, които той осъществява за развитието на спорта в България и възможностите за сътрудничество на комитета с НСА.

На срещата присъстваха председателя на БОК Стефка Костадинова и генералния секретар на БОК Белчо Горанов. Стефка Костадинова представи пред студентите актуалните въпроси за провеждането на Олимпийските игри в Токио и участието на България в тях. Тя изтъкна запомнящи се мигове от нейната спортна кариера, които са фактор в нейното развитие като специалист и благодарение, на които е постигнала своите успехи. Нейният пример и позитивизъм вдъхновиха студентите, да не се отказват и да следват мечтите си въпреки изпитанията на времето.

По време на срещата бяха представени и част от новите инициативи, в които чрез сътрудничеството на БОК с НСА, ще се организират олимпийски спортни празници и педагогически конференции на територията на София област, в които ще участват и наши студенти.
 

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share