НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10435967 Картинка 687198 Картинка 10031730 Картинка 6660208 Картинка 7931921 Картинка 7039466 Картинка 11477887 Картинка 5857386 Картинка 11760610 Картинка 1635288

Министърът на образованието и науката инспектира ремонтите на общежитията на НСА

 
Инспекция на ремонтните дейности на общежития – бл. 61 и бл. 15 на НСА „Васил Левски“ направи днес министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев заедно с ректора, проф. Николай Изов, ръководството и Студентския съвет на Академията.
Стартиралата модернизация на блок 61- вх. В, вх. Г и вх. Д стана възможна с активното участие на Националното представителство на студентските съвети в България и финансовата подкрепа на Министерство на образованието и науката. Общата стойност на ремонта възлиза на 5 300 000 лева и се предоставя на основание Решение на Министерски съвет №219 от 2020 г. за възлагане на дейности за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт и обзавеждане на студентски общежития на висшите училища.
Проф. Изов и представители на фирмите изпълнители запознаха министър Вълчев с направеното до момента и с дейностите, които ще се извършат в етапите на цялостния ремонт и сроковете за изпълнение.  
Стана ясно, че вътрешният ремонт на бл. 61 включва пълно обновяване на стаи, бани и общи части, подновяване на отоплителната инсталация, ремонт на асансьорите,  доставка и монтаж на входни метални врати и инсталиране на система за видеонаблюдение. Външната модернизация включва нова топлоизолация и мазилка на фасадите на блока, подмяна на дограмите на общите части, ремонт на покрива и възстановяване на настилките, шахтите и тротоарите около сградата.
Министър Вълчев благодари на НСА „Васил Левски“ за добрата съвместна работа и подкрепата, която министерството получава за политиките, провеждани в областта на висшето образование в последните години. Той изтъкна факта, че Спортната академия притежава най-голямата материална база сред висшите училища и нейната поддръжка е една голяма отговорност, с която тя се справя успешно. Като пример за това той даде кампусът на НСА в Студентски град и цялостната модернизация на общежитията, с които се създават съвременни благоприятни социално-битови  условия за студентите.  „Оптимист съм, че ще има повече средства в следващите години, защото извеждаме висшето образование категорично като приоритет и заявяваме финансов ангажимент. Убеден съм, че бързо ще се възстановим от кризата и ще продължи положителното развитие“ – допълни министър Красимир Вълчев.
Той инспектира и довършителните ремонтни дейности на 7-етажния корпус на студентското общежитие блок 15 на НСА в Студентски град, който предстои да бъде пуснат в експлоатация до месец и половина. Цялостната модернизация на блока стартира през 2019-та, като в рамките само на една година бе реновиран 4-етажния корпус и в него вече живеят студенти.  
Спортната академия финансира ремонта на блок 15, след предоставената от МРРБ и МОН възможност за получаване на нисколихвен кредит за близо 3 000 000 лева по Оперативна програма „Региони в растеж“ чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“.
Ректорът на НСА, проф. Николай Изов използва случая да благодари на министър Вълчев за съдействието, подкрепата и за всичко, което прави за развитие на висшето образование в страната.
 

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share