НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 664023 Картинка 8801465 Картинка 10673749 Картинка 8737642 Картинка 3071134 Картинка 2801578 Картинка 9592610 Картинка 5085394 Картинка 2687646 Картинка 5591983

НСА с Еразъм Харта за висше образование за периода 2021-2027 г.

След успешно премината процедура за оценяване на кандидатурата на Национална спортна академия за акредитация за Еразъм Харта за висше образование за периода 2021-2027 г., Европейската комисия присъди на НСА "Васил Левски" ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027. 

Притежаването на Еразъм Харта за висше образование е условието за висшите училища да могат да се възползват от възможностите, които предлага следващото поколение на Програма ЕРАЗЪМ+ за участие в проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през новия програмен период: 2021-2027 година.

Повече информация можете да получите в Център за международна и проектна дейност (ЦМПД) към НСА, Ректорат, ет.5.

Институционален координатор по Програма ЕРАЗЪМ+: проф. Татяна Янчева

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share