НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11603562 Картинка 10698988 Картинка 4817160 Картинка 584286 Картинка 3818085 Картинка 1600185 Картинка 8278483 Картинка 11846731 Картинка 3473544 Картинка 5933927

НСА получи от НАОА свидетелството за институционална акредитация

 
Членът на постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА, проф. Димитър Михайлов, връчи днес на ректора на НСА свидетелството за институционална акредитация, която специализирания държавен орган  за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите на висшите училища присъди на Спортната академията.
Заедно с академичното ръководство на срещата присъства и проф. Пенчо Гешев, ректор на НСА (2012-2019 г.), в чийто мандат се извърши подготовката и оценяването на Академията.
Със свое решение от 19 декември 2019 г. Акредитационният съвет на НАОА даде на Национална спортна академия „Васил Левски“ оценка 9,26 (девет цяло и двадесет и шест стотни) по десетобалната система, в съответствие със Закона за висшето образование. Високата оценка определи 6-годишен срок на акредитацията, а капацитетът на Академията е 6000 студенти и докторанти. 
„Тази акредитация в най-голяма степен се дължи на Вас, като академично ръководство, тогава ръководено от проф. Гешев, но с усилията на всички Вас от екипа, който успя да направи така че Академията да получи тази висока оценка“ – заяви при официалното връчване на документа проф. Михайлов, предавайки и специалните поздрави от проф. Бобов – председател на постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА.
 

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share