НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ректорът на НСА с отличие от Асоциацията по невросонология и мозъчна хемодинамика

Ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов, получи почетна грамота от Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика за принос в развитието на двустранните отношения и ползотворното сътрудничество.

От името на акад. Екатерина Титянова, председател на сдружението, наградата бе връчена от проф. Даниела Любенова, декан на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ в НСА, която участва в работата на VI конгрес на БАНМХ, провел се в периода 9-11 октомври в Парк хотел Москва.

Проф. Любенова запозна Ректора с основните научни аспекти, които очерта конгреса в София и тенденциите в развитието както на ултразвуковата диагностика, така и на различните направления в невросонологията на международно ниво. 

Поради продължаващата епидемична обстановка Организационния и Научния комитети взеха решение, тази година, Конгресът да се проведе в хибриден формат, с цел избягване на струпване на големи групи от хора на мястото на събитието. Лектори и делегати от цял свят имаха възможност да презентират и участват в научните сесии на място или онлайн.  
Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share