НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Почетни отличия за дългогодишни преподаватели на НСА

По повод навършване на пенсионна възраст ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов, връчи почетни плакети на проф. Рени Дамянова от катедра „Теория на спорта“ и на доц. Стефан Димитров – преподавател в сектор „Волейбол“ в катедра „Баскетбол, волейбол и хандбал“.

В присъствието на ректорското ръководство дългогодишните ни колеги и преподаватели получиха отличията си за цялостния им и безрезервен принос в развитието на Академията, с пожелания за здраве и лично щастие.

В спортната си кариера проф. Рени Дамянова е била състезател на СД “Спартак” и “Академик” и кандидат-майстор на спорта по плуване. В педагогическата си дейност от 1992 до 2000 г. е зам.-ръководител на катедра „Теория на спортната тренировка“, отговарящ за учебната работа, а от 2004 г. - зам.-ръководител катедра по научната работа. От 1977 г. води лекциите и упражненията по ОНИР във всички степени и форми на обучение на българските и чуждестранни студенти и е член на Държавните изпитни комисии. В съавторство издава 7 ръководства по Статистически методи в спорта. От учебната 2000/2001 г. започва да провежда и първия лекционен курс по голф в България.. През 2001 г. издава и първия български Правилник по голф и подготвя за печат Тълковно-терминологичен речник по голф и учебник по голф. Участва в Международната конференция “Бъдещето на голфа”, в Темпа, Аризона, САЩ - 2001 г., а през 2002 г. е една от първите български участнички в кръг от веригата голф турнири на BMW.

Доц. Стефан Димитров е заслужил майстор на спорта по волейбол и сребърен медалист от Олимпийските игри в Москва през 1980 г. Световен студентски шампион през 1977 година, многократен шампион на България и носител на Купата на страната с отбора на Славия.

Като преподавател в НСА води часове по практически и теоретични занимания на студенти от специалност “Волейбол” във факултети „Спорт“ и „Педагогика“, “Методика на обучението” и “Методика на преподаването” на студенти от общия курс, както и спортно усъвършенстване. Ръководител и рецензент на дипломни и курсови работи.

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share