НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА се включва в четиристранен проект за обучение по противопожарна култура

Националната спортна академия „Васил  Левски” ще се включи в четиристранен проект за обучение по противопожарна култура. Това стана ясно на работна среща при ректора проф. Николай Изов, доктор с представители на Главна дирекция „Противопожарна безопасност” и Районно управление на образованието София –град. Проф. Изов е и зам.-председател на Столичната организация на Българския червен кръст и като такъв представляваше и четвъртата страна в планираната голяма и продължителна инициатива.

От НСА в срещата се включиха също така проф. д-р Иван Мазнев, доктор – зам.-ректор по учебната работа, доц. д-р Тодор Маринов – ръководител катедра „Теория на физическото възпитание” и Албена Мутанова, ръководител Учебен отдел. РУО София град бе представено от старши експерта Камен Радев, а ГД „Противопожарна безопасност” – от инспектор Силвия Петрова и Ралица Тодорова.

Целта на мащабния проект е обучение на учители в основните принципи на протипожарната култура, както и в начините на действие при екстрени ситуации. Преподавателите от своя страна ще предават своя опит в тези важни сфери – противопожарните дейности и първата помощ, на учениците си.

След окончателно уточняване на ангажиментите на всеки от партньорите ще бъде насрочена дата за официално обявяване на проекта и фазите на неговото осъществяване.

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share