НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА и Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ подписаха договор за сътрудничество

Ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“, проф. Николай Изов, и директорът на спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ – Борис Борисов, подписаха днес договор за сътрудничество за осъществяване на учебно-тренировъчни дейности в областта на спортната, учебната, научната и състезателната дейност.

Двете страни обединяват усилията си в областта на специализираната спортна подготовка по видовете спорт на учениците от „Ген. Владимир Стойчев“, както и в актуализирането на учебното съдържание, необходимо за развитието на спорта за високи постижения. На експертно ниво ще се разработват конкретни планове за действие и програми за всяка учебна година.

Съвместните дейности предвиждат студентите в различните специалности на факултет „Спорт“ в НСА да провеждат учебно-методичните си практики в Спортното училище по време на своето обучение. Предметът на договора предвижда още и съвместно участие в научно-приложни изследвания, организиране и провеждане на състезания, както и младежки спортни дейности, свързани с дейността на училището.


Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share