НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10779245 Картинка 11200866 Картинка 4993365 Картинка 11137301 Картинка 8101136 Картинка 9133991 Картинка 4499472 Картинка 5503291 Картинка 1473416 Картинка 6298090

Отлично представяне на НСА на международната фитнес сцена

През мецец април, студентката от НСА „Васил Левски“ Емилия Христова – IV курс, специалност „Фитнес“ , Факултет Спорт, се класира в призовата тройка на престижните  международни състезания по културизъм и фитнес: 
9.04.2022 Балканско първенство по културизъм и фитнес,  Княжевац (Сърбия) 2 място, категория Fit Model 
16.04.2022 Hercules Macedonia 1 място, категория Fit pairs
16.04.2022 Hercules Macedonia 3 място, категория Fit model
24.04.2022 Diamond Cup Malta 1 място,  категория Wellness
24.0.2022 Diamond Cup Malta 2 място,  категория Fit pairs


 
??????? ??? Facebook Twitter Share