НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8585329 Картинка 2810401 Картинка 4725392 Картинка 11194640 Картинка 11856904 Картинка 10191300 Картинка 48275 Картинка 1873342 Картинка 2391460 Картинка 120550

Подаване на заявления за платено обучение

Приемът на документи за кандидатстване за платена форма на обучение е  в периода 27- 29 юли (за задочно обучение) и 29.08-02.09.2022 г. (за редовно обучение).  Kласирането на кандидат-студентите за всички специалности ще бъде на базата на следните балообразуващи оценки: общ успех от дипломата за средно образование и ДЗИ по български език и литература, като максималният бал е 12.

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share